Varmepriserne holdes i ro

Varmeprisen holdes i ro                           

Artikel Kalundborg Nyt 15.12.2021

Miljøvenlig. Den grønne energi redder forbrugerne fra prisstigninger

FØLLENSLEV: Voldsomme prisstigninger på både gas, olie og el kommer ikke til at påvirke varmekunderne hos SSF Energi. Formand John Lou slår fast, at prisen på fjernvarmen bliver holdt i ro.

Den miljøvenlige grønne energiform som biomasse, stammer udelukkende fra husdyrgødning samt restprodukter/affald fra landbruget, herunder halm, roer kartofler og lignende. Altså uden international indflydelse på prisen.

– Ud over at den gas, der fremstilles og bruges til varme, giver vores gasmotor også en produktion af el, og som markedet er nu, er elpriserne på den el vi sælger gunstige, og så er det grøn el, forklarer John Lou.

Der ligger et stort arbejde i at få dette til at gå op i en højere enhed, og som tidligere oplyst har SSF Energi investeret flere millioner kroner i at få biogasanlægget opdateret til de forhold, der er i dag. Disse opdateringer og renoveringer af biogasanlægget er kommet tættere på en afslutning, og SSF Energi forventer at de er tilendebragt i løbet af 2022.

– SSF Energi er i øjeblikket ved at skifte samtlige energimålere hos vores forbrugere, de nye målere er såkaldte ”intelligente målere.” Udskiftningen betyder, at vi fremadrettet kan foretage fjernaflæsning og samtidig give vores kunder onlineadgang til at kunne følge deres forbrug.

– Endnu engang må man konstatere at grøn biogas til opvarmning og elproduktion er vejen frem, både til glæde for vores forbrugere og for naturen – det grønne miljø, siger John Lou.

Han opfordrer til, at hvis man vil vide meget mere om sin grønne varmeleverandør, så kan man gå ind på den helt nye og opdaterede hjemmeside: ssf-energi.dk, hvor man også kan se hvad man som forbruger kan bruge hjemmesiden til

VARMEVÆRKETS NYE HJEMMESIDE.

Flere nyheder

Uncategorized

Ledningsbrud

Vi oplever netop nu ledningsbrud i Føllenslev, der påvirker varmeforsyningen til hele byen. Vi arbejder på at få udbedret fejlen og forventer at kunne levere

Uncategorized

Tilslutning af ny forbruger

I næste uge (uge 47) tilslutter vi endnu en forbruger på Byvej i Føllenslev til vores fjernevarmeanlæg. Forbrugere i nærområdet kan dermed være påvirket.