Grøn energi

Biogas og biomasse i energiforsyningen anses for at være CO2-neutralt. Den mængde CO2, der frigives ved forbrænding af biogas, stammer fra den CO2 som de planter, der udgør biomassen, har optaget under fotosyntesen til opbygningen af organisk stof. På den måde recirkuleres kuldioxid i biosfæren.

Herudover bidrager selve energiproduktionen positivt til reduktion af emissionen af drivhusgasser. Fordelene afhænger dog af, hvilken form for brændsel, biogassen fortrænger. Bruger man fr eksempel biogas i stedet for halm, vil der ikke være nogen reduktion af CO2-emissionen, fordi halmanvendelsen allerede er CO2-neutral.

Erstatter biogassen derimod olie, vil det give anledning til et mindre olieforbrug og dermed en reduktion af emissionen. På sammen måde vil der være en reduktionen, hvis biogassen anvendes til transportformål og fortrænger diesel eller benzin.

Læs mere om, hvordan biogas kan bidrage til et bæredygtigt landbrug.