Følg dine regninger

E|Forsyning kan du, under Forbrug og Regninger, se dine årsopgørelser og budgetter samt læse breve fra os. Her finder du blandt andet også brevet med adgangskode til Andel Lumen Notitia, hvor du kan følge dit forbrug, time for time – men dog først efter 1. december 2022. . 

Du kan logge på E|Forsyning med dit forbrugernummer (5 cifre) og adgangskode, som fremgår af din opkrævning for december 2022. 

Bemærk:
Hvis koden ikke fremgår af din opkrævning, har du ikke adgang til portalen for denne forsyningsadresse. Dette skyldes oftest, at opkrævningsadressen er forskellig fra forbrugeradressen. Jævnfør GDPR bestemmelserne må vi ikke udlevere forbrugerdata til andre end forbrugeren. Skulle der alligevel være sammenfald mellem forbruger og betaler, kan vi være behjælpelige med at give dig adgang alligevel. 


Følg dine regninger