Motivationstarif

Når man har fjernvarme, afregner man efter den varme, man aftager fra fjernvarmeværket. Tli gengæld stiller fjernvarmeværket krav om, at man skal udnytte denne varme ordentligt. Det vil sige, at det brugte fjernvarmevand skal ledes afkølet tilbage til fjernvarmeværket. 

Hvis ikke vandet bliver tilstrækkeligt afkølet, strømmer vandet for hurtigt igennem systemet. Hvis den samlede årsafkøling er forlav, så kommer du til at betale ekstra på din varmeregning. Derfor er det vigtigt at have fokus på en fornuftig returtemperatur.

Fjernvarmen er i princippet et fælles genbrugssystem
Fjernvarmen er i princippet et genbrugssystem, hvor fjernvarmevandet cirkulerer mellem varmeværket og forbrugeren. Jo bedre alle forbrugere i systemet udnytter varmen i vandet, jo bedre bliver varmeøkonomien. Både for dig og forfællesskabet. 

Begrebet “afkøling” dækker over den temperaturforskel, der er mellem det varme vand du får ind i boligen, og det afkølede vand du sender retur til værket. På værket bliver fjernvarmevandet varmet op igen og sendt ud til dig. 

Når du har benyttet varmen i vandet til opvarmning af rum og varmt vand, bliver vandet sendt retur til værket. Her bliver det varmet op igen og historien gentager sig. 

God afkøling giver mindre energiforbrug
Jo bedre du udnytter varmen i vandet, jo mindre varmt vand skal der til at dække dit behov. Det betyder, at værket opvarmer og cirkulerer en mindre mængde vand – og det re godt for både miljø og varmeøkonomien, da varmetabet i rørsystemet nede i jorden mindskes og cirkulationspumperne ikke skal bruge så meget strøm til at pumpe fjernvarmevandet rundt i byen.

Varmeproduktionen bliver endnu mere miljørigtig, hvis fjernvarmevandet er koldt når det kommer tilbage til varmeværket. Vi sparer energi til opvarmning, fordi billigere teknologier er mere effektive ved lavere temperaturer. 

Ny tarif motiverer os alle
For at sikre den bedste varmeøkonomi for vores forbrugere og det laveste energiaftryk for vores klima, har vi valgt at indføre en ny motivationstarif. Tariffen tager udgangspunkt i en forventet afkøling af fjernvarmevandet, med respekt for de enkelte installationstype. Forbrugere hvis varmeinstallation er trimmet bedst mulig, kan derfor opnå en lavere varmeregning – imens forbrugere hvis installation ikke er optimeret straffes med en højere varmeregning. Samlet set bidrager tariffen derfor til en mere energieffektiv varmeproduktion og lavere varmeomkostninger for vores forbrugere. 

Kort sagt
En god afkøling hos dig betyder et mindre energiforbrug, en mindre miljøbelastning og en mindre varmeregning.