Gode varmeråd

Som fjernvarmekunde er du en del af et fællesskab. Sammen ejer og driver vi vores varmeforsyning, så effektivt, billigt og klimavenligt som muligt. Heldigvis går disse ting hånd i hånd; en mere effektiv drift er nemlig mere skånsom overfor din økonomi og vores klima. Til gavn for dig, for os og for alle.

For at optimere driften, er der et par tommelfingerregler du skal være opmærksomme på. Funktionen af din varmeinstallation har nemlig en stor indvirkning på hele fjernvarmeværkets drift, og deraf følgende også på de øvrige forbrugere. Vi har derfor en fælles interesse i at optimere driften fra fjernvarmeværket og ud til den yderste forbruger.

Afkøling
På varmeværket opvarmer vi det vand, vi får retur fra forbrugerne, før vi pumper det ud til forbrugerne igen. Til det formål har vi forskellige teknologier til vores rådighed, hvoraf nogle er billigere og mere effektive end andre.

Men ikke alle teknologier er lige effektive i alle temperaturspænd, så for at gøre det bedst muligt, skal vi hæve temperaturen mest muligt. Virkningsgraden for de forskellige varmekilder, er afhængig af hvor langt fjernvarmenettet formår at afkøle det varme vand, samt hvor høj en temperatur, der skal sendes ud i nettet.

Det betyder, at en høj afkøling af fjernvarmevandet i din installation, vil øge virkningsgraden for fjernvarmeforsyningen. Som tommelfingerregel kan du forvente en afkøling af fjernvarmevandet på 30-35 grader i et 2-strengsanlæg og 20-25 grader på et 1-strengsanlæg. Det er altså forskellen på temperaturen på det vand du får ind i din installation, og temperaturen på det vand du sender ud i nettet igen. Jo mere du har kølet vandet af.

Flow
For at opnå en højere afkøling, er et værktøj at reducere mængden af varmt vand, som bliver ført ind i varmeinstallationen. Hvis mængden reduceres dvs. flowet sænkes, løber vandet langsommere, og det er derved nemmere, at overføre varmen til varmeinstallationen. Skrues der for langt ned, vil det ikke være muligt at opvarme huset. Det er derfor vigtigt, at man finder et optimalt niveau for ens varmeinstallation. Som tommelfingerregel, kan man regulere flowet, så det maksimale flow er mellem 0,2 og 0,25 kubikmeter i timen. Flowet vil være individuelt fra installation til installation, men som udgangspunkt vil det være et godt sted at starte.

Hold øje med dit forbrug
Via vores hjemmeside kan du holde øje med dit forbrug, time for time. Her kan du samtidig opsætte alarmer, så du bliver advaret hvis noget ikke er, som du forventer. Måske har du glemt at lukke et vindue, eller måske er der en ventil der hænger. Det giver dig mulighed for at reagere proaktivt, i stedet for først at gøre noget, når du modtager en alt for høj regning.

Vedligehold din installation
Fjernvarme er en af de mest stabile varmeforsyninger vi kender. For dig som forbruger, er der kun ganske få komponenter i din installation, som derfor er langt mindre kompliceret og mindre vedligehold ift. andre opvarmningsformer. Alligevel kan der ad åre opstå fejl; ventiler kan hænge, varmevekslere kalke til og pumper blive ineffektive eller utætte. En varmeinstallation i topform er korrekt indstillet og løbende vedligeholdt. Vi opfordrer dig derfor til løbende at få serviceret din installation, så du undgår at betale for mere varme, end du får glæde af.