Japansk besøg på Snertinge-Særslev-Føllenslev Energiselskab.

Snertinge-Særslev-Føllenslev Energiselskab havde forleden fint besøg da en delegation på 28 medlemmer af det japanske ”Japan Environmental Facilities Manufacturers Association”, som hovedsageligt er operatør af forskellige affaldsbehandlingsanlæg, besøgte energiselskabets biogasanlæg.
Delegationen ville se på behandlingen af forskellige former for affald, bla. gylle.

Driftsleder John Hansen viste gruppen rundt og forklarede via tolk om anlægget.
Samtidigt blev udskiftningen af fliskedel, som skal give værket en grønnere profil og sikre fremtidens varmeproduktion, berørt.

Flere nyheder

Nyheder

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 30. september 2021, klokken 19.00Firhøjskolen, lokale nr. 50 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning for det forløbne regnskabsår. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.