Ordinær generalforsamling afholdt

S.S.F. Energiselskab A.m.b.a. har i år afholdt den ordinære generalforsamling torsdag, den 27. september 2018 på Firhøjskolen.

Formanden fremlagde beretning for det forløbne regnskabsår. Årsregnskabet blev godkendt og bestyrelsens oplæg til budgettet for 2018/2019 indebærer endnu engang, at priserne ikke stiger. Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller fra andelshavere.

Til bestyrelsen blev genvalgt John Lou, Michael Thougaard og Alice Dreyer. Som suppleanter blev valgt Peder Skotte og Lars Jeppesen. Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S blev genvalgt.

Til generalforsamlingen var fremmødt 4 stemmeberettigede andelshavere ud over bestyrelsen. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at overveje, hvordan bestyrelsen kan arbejde for et større fremmøde.

Flere nyheder

Nyheder

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 30. september 2021, klokken 19.00Firhøjskolen, lokale nr. 50 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning for det forløbne regnskabsår. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.