Ordinær generalforsamling 2018

Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 27. september 2018, kl. 19.00 på Firhøjskolen i lokale nr. 50

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for de kommende år.

6. Indkomne forslag fra andelshavere. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen). 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er John Lou, Michael Tougaard og Alice Dreyer).

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.

Flere nyheder

Uncategorized

Ledningsbrud

Vi oplever netop nu ledningsbrud i Føllenslev, der påvirker varmeforsyningen til hele byen. Vi arbejder på at få udbedret fejlen og forventer at kunne levere

Uncategorized

Tilslutning af ny forbruger

I næste uge (uge 47) tilslutter vi endnu en forbruger på Byvej i Føllenslev til vores fjernevarmeanlæg. Forbrugere i nærområdet kan dermed være påvirket.