Varmen er blevet mere lokal og mere bæredygtig

374 husstande i Nordvestsjælland får mere bæredygtig varme, efter at SSF-Energi har moderniseret anlægget. Det betyder nemlig, at varme- og elproduktionen er blevet mere lokal, baseret på restprodukter fra blandt andet landbruget og fødevareproducenter.

Når 374 husstande i tre landsby-områder i Nordvestsjælland skruer op for varmen, så kan de glæde sig over, at den er skabt på basis af blandt andet gylle fra lokale landmænd og restprodukter fra blandt andet lokale frugtplantager. Varmen er med andre ord i høj grad skabt af lokale rest-produkter, og er dermed blevet mere bæredygtig både for lokalsamfundet, for miljøet og for klimaet, fordi lokale restprodukter nu ikke længere er affald, men en ressource.

Det er det forbrugerejede energiselskab Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a, SSF Energi, udenfor Kalundborg, der producerer den bæredygtige varme og strøm. Det sker, efter at anlægget er blevet
moderniseret for et millionbeløb. Som et led i den proces er de forskellige restprodukter, som blev tilført anlægget for at producere biogassen blevet vurderet, og nogle er skiftet ud til fordel for lokale restprodukter.

-Vi har fremtidssikret anlægget, og i den proces har vi blandt andet set på, hvilke muligheder der var for at få lokale restprodukter til vores produktion, siger formand for SSF Energi, John Lou, om arbejdet med at
udvikle anlægget og som en del af den cirkulære tankegang at anvende flere lokale råvarer.

Anlægget er nu opgraderet og korrekt dimensioneret, og der er opnået en mere stabil gasproduktion. Samtidig produceres gassen med et mere jævnt flow, end før – vel at mærke med et mindre input af råvarer.

Den daglige drift af anlægget har driftsleder Jan Hansen ansvaret for. Han er lige som John Lou meget tilfreds med hele processen og resultatet af moderniseringen af anlægget og det faktum, at dyrere, importerede råvarer nu er erstattet af blandt andet restprodukter fra lokale fødevarevirksomheder.

-Vi har lidt armene oppe over hovedet: Denne udvikling er faktisk god for alle parter, så vi er meget tilfredse, siger Jan Hansen, SSF Energi.

Biogas-ekspert på banen
Det er specialkonsulent i landbrugets videns- og innovationshus SEGES, Niels Østergaard, der har bistået SSF Energi med moderniseringen og fin-tuningen af anlægget. Niels Østergaard er ekspert i biogas-anlæg og
de biologiske processer, der foregår i biogasanlæggets store tanke og er hele forudsætningen for en succesfuld biogasproduktion.

-Øvelsen hos SSF Energi var en teknisk opgradering af anlægget. Samtidig ville vi reducere mængden af industriaffald til fordel for så mange lokale råvarer som muligt. Da området blev kortlagt, viste der sig at være gode, lokale råvarer til rådighed blandt andet fra en frugtplantage. Det kunne vi kombinere med gyllen fra lokale landbrug, som hele tiden har været en del af gasproduktionen. Nu får varme-forbrugerne en god lokal varmekilde, som er langt mere bæredygtig end tidligere. Det er en god fornemmelse at være med til.

Pressekontakt SSF Energi: formand John Lou tlf 61 69 30 42 og driftsleder Jan Hansen tlf 40 42 60 47

Pressekontakt SEGES: Niels Østergaard via pressekonsulent Marie Gang Larsen tlf 29 46 21 86

Flere nyheder

Uncategorized

Ledningsbrud

Vi oplever netop nu ledningsbrud i Føllenslev, der påvirker varmeforsyningen til hele byen. Vi arbejder på at få udbedret fejlen og forventer at kunne levere

Uncategorized

Tilslutning af ny forbruger

I næste uge (uge 47) tilslutter vi endnu en forbruger på Byvej i Føllenslev til vores fjernevarmeanlæg. Forbrugere i nærområdet kan dermed være påvirket.