Ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. september 2020, klokken 19.00
Firhøjskolen, lokale nr. 50

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for de
  kommende år. 
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
  generalforsamlingen). 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er John Lou, Alice Dreyer og Michael Tougaard
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.

Flere nyheder

Uncategorized

Lukket for varmen

Grundet vedligeholdelsesarbejder, vil der være lukket for varmen, tirsdag den 17. maj 2022 mellem klokken 07.00 og 15.00. Vi beklager ulejligheden.

Uncategorized

Lugtgener

Der kan, som følge af renovering af omrørere i vores anlæg, opstå lugtgener. Lugtgenerne ventes at kunne stå på fra idag mandag den 7. marts