Ordinær generalforsamling 2023

Torsdag den 28. september 2023, klokken 19.00
Firhøjskolen, lokale nr. 50

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for de kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Lars Sandal, Henrik Drejer og Erik Madsen).
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Flere nyheder

Uncategorized

Regnskab tilgængeligt

Så ligger regnskabet tilgængeligt på varmeværket, hvor det kan afhentes indenfor åbningstiderne.