Ordinær generalforsamling 2020

Torsdag den 24. september 2020, klokken 19.00
Firhøjskolen, lokale nr. 50

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for de
  kommende år. 
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
  generalforsamlingen). 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er John Lou, Alice Dreyer og Michael Tougaard
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.

Flere nyheder

Uncategorized

Regnskab tilgængeligt

Så ligger regnskabet tilgængeligt på varmeværket, hvor det kan afhentes indenfor åbningstiderne.