Ordinær generalforsamling

Torsdag den 30. september 2021, klokken 19.00
Firhøjskolen, lokale nr. 50

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for de
  kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere. (Forslag skal være
  bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Erik Madsen,
  Henrik Drejer og Lars Sandal).
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Flere nyheder

Uncategorized

Driftsforstyrrelser

Der kan idag opstå mindre driftsforstyrrelser i tidsrummet mellem 09.00 og 17.00, grundet installation af ny pumpe i forbindelse med tilslutning af nye forbrugerne. Vi

Uncategorized

Afbrydelse af forsyningen

Mandag den 8. maj mellem klokken 09.00 og 14.00 vil der være afbrydelse af varmeforsyningen til Firhøj-udstykningen, grundet tilslutning af ny forbruger.