Generalforsamlingen den 28. september

S.S.F. Energiselskab A.m.b.a. har afholdt ordinær generalforsamling. Det skete torsdag, den 28. september 2017 på Firhøjskolen.

Formanden fremlagde beretning for det forløbne regnskabsår. Årsregnskabet blev godkendt og bestyrelsens oplæg til budgettet for 2017/2018 indebærer endnu engang, at priserne kan fastholdes uændrede. Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller fra andelshavere.

Til bestyrelsen blev genvalgt Lars Sandal, Erik Madsen og Arne Laursen. Som suppleanter blev valgt Peder Skotte og Lars Jeppesen. Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S blev genvalgt.

Du kan se referatet her.