Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 26. september 2019

Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.

Ordinær generalforsamling

 Torsdag den 26. september 2019, kl. 19.00 på Firhøjskolen i lokale nr. 50

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for de kommende år. (Forslag fra bestyrelsen om prisforhøjelse på den faste afgifter og på forbrugsafgifter.)
  6. Indkomne forslag fra andelshavere. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Erik Madsen, Arne Laursen og Lars Sandal).
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 Med venlig hilsen

 Bestyrelsen for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.

Flere nyheder

Nyheder

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 30. september 2021, klokken 19.00Firhøjskolen, lokale nr. 50 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning for det forløbne regnskabsår. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.