Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 26. september 2019

Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.

Ordinær generalforsamling

 Torsdag den 26. september 2019, kl. 19.00 på Firhøjskolen i lokale nr. 50

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for de kommende år. (Forslag fra bestyrelsen om prisforhøjelse på den faste afgifter og på forbrugsafgifter.)
  6. Indkomne forslag fra andelshavere. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Erik Madsen, Arne Laursen og Lars Sandal).
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 Med venlig hilsen

 Bestyrelsen for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.

Flere nyheder

Uncategorized

Lukket for varmen

Grundet vedligeholdelsesarbejder, vil der være lukket for varmen, tirsdag den 17. maj 2022 mellem klokken 07.00 og 15.00. Vi beklager ulejligheden.

Uncategorized

Lugtgener

Der kan, som følge af renovering af omrørere i vores anlæg, opstå lugtgener. Lugtgenerne ventes at kunne stå på fra idag mandag den 7. marts