Ordinær generalforsamling 2019

Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.

Ordinær generalforsamling

 Torsdag den 26. september 2019, kl. 19.00 på Firhøjskolen i lokale nr. 50

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for de kommende år. (Forslag fra bestyrelsen om prisforhøjelse på den faste afgifter og på forbrugsafgifter.)
  6. Indkomne forslag fra andelshavere. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Erik Madsen, Arne Laursen og Lars Sandal).
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 Med venlig hilsen

 Bestyrelsen for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.

Flere nyheder

Uncategorized

Regnskab tilgængeligt

Så ligger regnskabet tilgængeligt på varmeværket, hvor det kan afhentes indenfor åbningstiderne.